Konsultacje psychologiczne to kilka lub kilkanaście spotkań z psychologiem poświęconych trudnościom życiowym Klienta, konkretnej sytuacji, wsparciu podczas rozwiązywania bieżących trudności. Psycholog i Klient skupiają się wokół określonego problemu w ograniczonym czasie

Czym są konsultacje psychologiczne?

To forma luźnej opowieści, podczas której pacjent dzieli się tym, co obecnie stanowi dla niego problem. We współpracy z psychologiem na początku określa  zamierzony cel, jaki chciałby aby został osiągnięty. Konkluzją są wnioski, omówienie, psychoedukacja, będąca poradnictwem psychologicznym. Czasami wystarczy jedna taka rozmowa, aby pacjent poczuł ulgę.  Niekiedy potrzeba ich więcej, aby w pełni zdiagnozować problemy, czy przeprowadzić testy psychologiczne. Psycholog, po uzyskaniu informacji od pacjenta, określi dostosowany do problemu pacjenta sposób dalszej pomocy. Może to być np. porada, psychoedukacja, diagnoza psychologiczna lub psychoterapia. W niektórych przypadkach bywa zalecana konsultacja specjalistyczna u lekarza

Zastanawiasz się, czy skorzystać ze wsparcia?

Na początku nie jest łatwo, aby pogodzić się z tym, że zwierzamy się obcej osobie i powierzamy jej informacje na temat swoich słabych stron, problemów  i od dawna skrywanych tajemnic. Długoterminowe trzymanie w sobie takich emocji może jednak sprawić, że problem będzie narastał. Może również niekorzystnie wpływać na naszą samoocenę i relacje z innymi ludźmi..

Na codzień każdego z nas dopadają trudności, z którymi radzimy sobie lepiej lub gorzej….

konsultacje psychologiczne są pomocne, aby te trudności rozpoznać

To pierwszy kontakt ze specjalistą będący doraźną formą pomocy. Podczas takich spotkań, w wyniku rozmowy, jest identyfikowana przyczyna trudności, jakich doświadcza pacjent

Co dają konsultacje psychologiczne?

Konsultacja z psychologiem, podzielenie się z nim tym, co stanowi osobisty problem, wątpliwościami, przynosi ulgę pacjentowi. Oddanie swoich skrywanych głęboko, emocji może okazać się początkiem do tego, aby podjąć skuteczną próbę poradzenia sobie z problemem. Każdy przypadek ma indywidualne źródło i wyłącznie specjalista jest w stanie rozpoznać jego przyczynę oraz ustalić kierunek dalszej pomocy. Konsultacje psychologiczne to dobra okazja do tego, aby zmieniać siebie lub wprowadzić zmiany w swoje życie..

Cele konsultacji psychologicznej

Psycholog po wysłuchaniu Klienta wyjaśnia naturę obecnych trudności i rozpoznaje ich przyczyny. Dostarcza rzetelnej wiedzy na temat, który nurtuje Klienta. Poszerza perspektywę, która bywa pomocna w nabraniu dystansu i zrozumieniu problemu z szerszej perspektywy. Identyfikuje mocne strony Klienta, wewnętrzne i zewnętrzne oraz pomaga w skutecznym korzystaniu z zasobów. Wspiera klienta w taki sposób, aby odnalazł on z jego punktu widzenia właściwy kierunek

Scroll to Top