Psychoterapia indywidualna

To dłuższa i głębsza forma pracy z Klientem, która daje mu szansę, aby przyjrzeć się swoim problemom z różnych perspektyw. Klient odkrywa, w jaki sposób na to, co obecnie się dzieje w jego życiu, mogą wpływać doświadczenia z przeszłości, oraz poznaje swoje mechanizmy funkcjonowania. Psychoterapia pozwala spojrzeć szerzej jak to, co pacjent przeżywa powstrzymuje przed dokonaniem istotnych zmian w życiu.

Psychoterapia

pomaga Pacjentowi osiągnąć

Poczucie autentyczności i wyjątkowości

KAŻDA TERAPIA JEST INNA

Ponieważ każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny

ma własną unikalną historię

Jak pracuje terapeuta?

Psychoterapeuta stara się dostosować do potrzeb klienta, ustalając dla niego proces psychoterapii – reaguje na jego potrzeby, dobiera tempo pracy, dba o jego komfort i poczucie bezpieczeństwa, proponuje metody pracy, kontroluje postępy. Bywa, że psychoterapia to tylko kilkanaście spotkań z psychologiem a czasem wymaga kilka lat cotygodniowych intensywnych emocjonalnie sesji, towarzyszenie pacjentowi w rozwoju, wprowadzeniu niezbędnych zmian w życiu, podejmowaniu wyzwań lub też wspieranie jej w radzeniu sobie z kolejnymi wyzwaniami.

Co jest czynnikiem leczącym?

To,co jest wspólne, to spotkanie dwojga ludzi: pacjenta oraz terapeuty w przestrzeni gabinetu. Stopniowo rozwija się między nimi relacja, która tworzy bazę do wspólnej pracy w dążeniu do realizacji celów na rzecz klienta, nad tym, co stanowi przyczynę cierpienia w jego życiu. Psychoterapia indywidualna trwa zwykle co najmniej pół roku, często dłużej. Psycholog spotyka się z pacjentem co tydzień o ustalonej porze. Niekiedy, na przykład w trudnych momentach życia, możliwe są intensywniejsze formy pracy z psychologiem – częstsze spotkania, dwa razy w tygodniu, dwie sesje po sobie. Niekiedy, zwykle pod koniec procesu terapii, sesje mogą odbywać się rzadziej – raz na dwa tygodnie czy raz na miesiąc. Każde spotkanie trwa 50 minut..

Jak działa psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna bazuje na rozmowie pacjenta z terapeutą, podczas której wspólnie pracują nad identyfikacją i zrozumieniem trudności, które doświadcza pacjent. Terapia indywidualna odbywa się w bezpiecznej i poufnej atmosferze. Może stanowić skuteczną formę pomocy w rozwiązywaniu wielu trudności emocjonalnych i psychicznych, a także w osiągnięciu większej samoświadomości i zrozumienia siebie. Wiele osób decyduje się na psychoterapię, aby poprawić jakość swojego życia, zwiększyć poczucie własnej wartości, odnaleźć swój cel życiowy oraz poczucie sensu.

Scroll to Top